الکی الکی  مهر داره میاد

3 ماه تعطیلی مثل سه روز به راحتی گذشت..وما هیچی نکردیم:))

حالا اگه تو مدرسه ها بودیم 9 ماه مثل 9 سال میگذشت....