ما ملتی بودیم که 4000 سال تمدن داشتیم تاریخ داشتیم فرهنگ داشتیم و از همه مهم تر عزت داشتیم حالا مارو ببین که سرگرمی هامون شده بالا و پایین رفتن دلار:((