حجم کتابا اینقدر زیاد شده که باید خیلی خیلی بخونیم ...

خیلی موضوعات بی مربوطی و بی مصرفی لابه لاشون هست که حجم این کتابا رو زیاد میکنه

و این خیلی بده و حجم زیاد باعث میشه که ما نتونیم بهتر کتاب بخونیم و نکته های اضافی و بیخودی رو یاد بگیریم که اصلا بدرد آیندمون نمیخوره 

 و بقول معروف دارن سنگ جلو پامون میندازن

ماکه رفتیم حالا ولی حداقل کاش برای آیندگان کار رو راحت میکردند که زجر نکشند..